דין מלך

שאלה: כבוד הרב זייני שליט"א
האם ראש ממשלה שמוסר שטחי ישראל מאבד את ההגדרה של "מלך".

תשובה: שלום רב,
בודאי שלא, למרות הכאב העצום שהוא גורם לכנסת ישראל ולשכינה.לצערנו הרב מועטים הם מנהיגי האומה שהיו כלבב ה'. חבל שרבים בעולם המאמין של ישראל אינם מסוגלים להבין זאת. ומעולם לא שמענו מרבותינו שמלך חדל להיחשב מלך בגלל רשעות זו או אחרת.
יהי רצון שנשמע בשורות טובות ישועות ונחמות.

כתיבת תגובה