האם שערי תשובה ננעלו בפניי?

שאלה: כבוד הרב,
כותב אני בחלישות חיל ובאין אונים, בימי אלול האלו אינני יודע אם כלל אני יכול לזכות לחזרה בתשובה, אם עברתי על עבירות חמורות שבתורה כריתות רח"ל.
האם בכלל יש לי סיכוי לעשות תשובה שלימה, האם הקב"ה יקבל אותי ? איך אדע שחזרתי בתשובה ?

תשובה: לכ' ח' הי"ו שלום,
קודם כל כל השערים יכולים להינעל אך שערי תשובה 'לעולם פתוחים' (ד"ר ואיכ"ר ועוד), וכבר הבהיר הקב"ה 'כי לא אחפוץ במות המת כי אם בשוב מדרכיו וחיה' היא אחת ההצהרות המרכזיות של תפילותינו ביום הכיפורים. אין הקב"ה חותר להשמיד את החוטא, אלא לתקן אותו ואת מעשיו. ואם אתה חש את חומרת מעשיך, זוהי כבר התחלת התשובה.
לך להתפלל על נפשך, לך להזיל דמעות על המעשים החמורים שעשית, ותפילותיך הבוקעות מעומק הלב בודאי תתקבלנה לרצון לפני ה' שרחמיו על כל מעשיו. אינני מכירך כדי להנחות אותך מרחוק על התיקון לכל מה שטעון תיקון. ספרים רבים כתבו רבותינו בכל הדורות בנידון, ומן האחרונים שבהם והחשובים 'אורות התשובה' של הראי"ה קוק זצ"ל. אם אתה יודע תורה למוד ספר זה בדבקות עמוקה ושנן אותו פעמים רבות, הוא יפתח לך פתחים כפתחו של אולם לתשובה עמוקה שתהפוך חטאתיך לזכיות ממש. 
ולך לתלמיד חכם שאתה מכיר האוהב את ישראל מאד ושאתה סומך עליו, והוא יתן לך הדרכה נכונה למרפא, ותצא מהחושך הזה לאורה גדולה. ונא סלק מחשבה זו מלבך שיתכן שיש דברים שאין להם תשובה, חלילה, כי ימינו פשוטה לקבל שבים תמיד! ודבק נא בטוהר וביושר בגבורה ואל תיכנע לשום יצר שפל, ואז תעלה מעלה מעלה.
בברכה רבה,

כתיבת תגובה