הגדרת 'גדול הדור'

שאלה: 
מידי פעם משתמשים בתקשורת במושג "גדול הדור" רציתי הבהרה מכב' הרב, איך אפשר להגדיר מיהו "גדול הדור"? האם כל רב חכם בתורה שכתב ספרים חשובים בהלכה או/ו הגות והגיע לגיל מופלג יכול להיחשב כ"גדול הדור"? האם המושג הזה קיים בספרות חז"ל והאם יש לו גדרים ברורים.
ולסיום ,האם יתכן שרב שחי בימינו ושנמנע מביקור בכותל המערבי כל ימיו כפי הוראת רבו שאין להגיע לכותל משום "התגרות בגויים וכו'.." , יכול להקרא "גדול הדור"?

תשובה: קודם כל לא מקשים קושיא מעיתונות, וכי היא יכולה לשמש 'רפרנס' לדבר מה אחד חיובי?! הלא היא כולה שקר, לשון הרע, הכפשות, סכסוכים דיבה ועוד שאר צרעת ממארת. והעובדה ש'דתיים' משתמשים בה כשנח להם, אינה מכשירה את השרץ.
אבל עתה לגופו של עניין: המושג 'גדול הדור' בדברי חז"ל איננו אף פעם במשמעות של גדול בלעדי אחד ויחיד שהוא הסמכות העליונה לכולם, אלא הוא ביטוי לכך שהחכם המצויין בתואר זה היה אחד מגדולי הדור ההוא, אבל רק אחד מתוך רבים. לכן ברוב דבריהם מופיע הביטוי בלשון רבים 'גדולי הדור'. אפיפיור יש רק אצל הנוצרים, לא אצלנו. אבל לייחס לעיתונאים את הידע הדרוש כדי להבחין הבחנות כאלה, היא תהיה היתממות. הם פשוט כותבים מה שכמה חסידים קטנים מזינים אותם לצורך תעמולה זו או אחרת. סך הכל עדיף שיציינו ת"ח בתואר זה, כי אחרת יציינו בו פוליטיקאי, ומסתמא לא אחד מהמובחרים שבהם.
ולגבי ת"ח שאינם רוצים להתגרות בגויים, אינני יודע למי אתה רומז, וכמובן לא אסמוך בכך על דיווח של עיתונאי כלשהו, אין ספק שמדובר בת"ח שלא מצליחים לראות את יד ה' הפועלת בהיסטוריה והגואלת ומושיעה את ישראל בכל רגע ורגע, ולכן הם עדיין כבולים ע"י תפישה גלותית. כבר הרב קוק זצ"ל ובנו הרב צ"י זצ"ל התייחסו לתופעות כאלה בהקשר לדברי הנביא 'מי בז ליום קטנות', ע"ש. אנו חיים בדור בו עלינו ללחום נגד שתי מחלות: האחת הרואה רק את העבר של עמנו והיא תקועה שם, והשנייה המוחקת את העבר (או חלקים גדולים ממנו) כדי ליצור דבר מה חדש מנותק מן העבר. גם למחלות אלה נביא בע"ה מרפא. יתכן שזה יקח עוד קצת זמן, אבל בא יבא היום שיכירו כולם בגדולת ה' ובניסיו, בבחינת 'אז יאמרו בגויים' ואח"כ, מתוך הבנת הגויים, גם היהודים יזכו להארת עיניים בע"ה.

כתיבת תגובה