הלכה כמי – כרב קוק או כחולקים עליו?

שאלה: שלום כבוד הרב, מה צריך להיות היחס הנכון לטיעון שאומר שמכיוון שרב קוק היה יחיד בדורו (תרתי משמע – שמצד אחד רק הוא זכה לחקור ולהבין לעומק מצב של העולם והדור,אבל מצד שני העולם החרדי לא מסכים לעמדתו) – אז אין הלכה כמתו. לכאורה הטיעון נכון. הרי "אילו ואילו דיברי א-ים חיים והלכה כבית הלל" או כמו שאומרים בשם רב אלישיב שאמר בהתבסס על סוגיה של "תנורו של אכנאי" שהלכה כרבים ולא כיחיד. אז ההלכה היא לא כרב קוק.
יוצא שמי שהולך בדרכו של רב קוק זה לא בגלל שהלכה כמותו( כי באמת הלכה נקבעת ע"י  הרבים וגדולי הדור,דהיינו החרדים. כי רק אצלם נשאר מי שעונה להגדרה גדול הדור: רב קנבסקי, והם רבים), אלא בגלל שהוא נחשב מתלמידי רב קוק האב או הבן.

תשובה: שאלתך הנראית פשוטה בקריאה ראשונה דורשת דיון ממצה רציני וכבד, ובלימוד תורני הלכתי יסודי. לכן אסתפק כאן בהערות מספר בלבד.
א. המושג 'יחיד בדורו' לא מוכר לי בהלכה, ולא היה ולא נברא בהלכה, אלא הוא רק במעמד צדקות וגדלות כלפי שמיים.
ב. טעות חמורה היא לטעון שתמיד הלכה כרבים. הלא כתב הרמב"ם שהאמת איננה אף פעם נחלת הרבים אלא נחלת יחידי סגולה!
ג. על הנ"ל אוסיף כבן פליטת אושביץ: רוב הרבנים אסרו עלייה לא"י ערב מלחמת העולם השנייה, אז במקום עלייה לארץ עלו מיליונים השמיימה בעשן! זו הוכחה שיש ללכת אחרי רבים?!
ד. תנורו של עכנאי אינה בכלל הוכחה, שהרי מדובר במחלוקת בסנהדרין, לא סתם מחלוקת. היעלה על הדעת שכל רב בזמן הרמב"ם, החת"ס או כל גדול אחר בישראל יושווה אליו ויכנס למניין הדעות מולו?! רק מי שאינו מבין דבר בתורה יוכל לטעון טענה כזו. והרב אלישיב זצ"ל היה לא רק תלמיד של הרב קוק, אלא הוא והרב ש"ז אויירבך זצ"ל העידו שכדי לדעת איך לומדים תורה היו באים כמה רגעים תחת חלונו של הרב קוק זצ"ל בשעה שהיה לומד והיה מספיק להם לזמן רב. לקראת סוף ימיו, הצהיר הרב אלישיב שמה שזיכה אותו להיות יודע תורה הוא שהספר 'אורות התורה' לא זז ולו יום אחד מידו ולמד ממנו כל יום!
ה. החזון איש, גדול החכמים בעולם החרדי בדור האחרון היה פונה אל הרב קוק במילים הבאות: 'לכ' הוד מרן'! האם אין די בזה?! והייתי יכול להוסיף עדויות לעשרות כאלה.
ו. בעניין שיבת ציון וגאולת ישראל בעל 'אם הבנים שמחה' כבר הוכיח איך גדולים טעו ולמה, וכל טענותיו מוכיחות כרב קוק. וגם כאן שנים דרושות כדי להסביר כל זה.
ואני מקווה שדי בזה להפעם.
בברכה רבה,

כתיבת תגובה