הלל בברכה לספרדים ביום העצמאות

שאלה: כל בוקר ב״ה יש תפילת בנץ בהושעיה בביהכנ״ס הספרדי.
לפני יום העצמאות ויום ירושלים מתפתח הויכוח האם להגיד הלל בברכה?
המצדדים באי הברכה ניתלים ברב עובדיה, האחרים ובהם אני הקטן טוען שסירובו של הרב עובדיה היה נטוע בהשקפתו על המדינה ופחות בהלכה.
ברצוני לשמוע מהרב המכיר את הפסיקה הספרדית האם ישנה בעיה באמירת ההלל בברכה לפי הפסיקה הספרדית?

תשובה:

שלום רב, קודם כל אתחיל בהצהרה חריפה, אך אמיתית: כל המסרב לברך על הלל ביום העצמאות אינו מבין בהשגחת ה' על עם ישראל דבר. שנית: היום, ערב הפסח, האם אין אנו זוכרים שרבים בעמנו כפרו בהשגחת ה' אפילו ביציאת מצרים הנפלאה והשנגבה ('ניתנה ראש ונשובה מצרימה', או עוד לא ה' שלח את משה ועוד כהנה רבות כידוע) ?! אז מה הפלא שביום קיבוץ גלויות שעליו נאמר 'הנה ימים באים וכו' (וראה ברכות יב:יג.) יש כאלו המסרבים גם כן להכיר ביד ה' הפועלת בהיסטוריה?!
ובאשר לעמדת הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל, כבודו במקומו מונח, אך זה כבר עשרות בשנים שמצוי אצלי ספר שלם המשיב לדבריו, והמוכיח שכל טענותיו בנידון אינן עומדות במבחן הביקורת. אעיר כאן רק שכבר בסיום ועידת סאן-רמו בשנת התר"ף הרה"ג משה כלפון הכהן זצ"ל כינס את כל יהודי ג'רבה ואמרו כולם יחדיו הלל גמור בברכה, אז עאכ"ו יום העצמאות עצמו!
בברכת חג פסח שמח, שהוא הוא היסוד של גאולתנו השלמה שהחלה להאיר בעצמאות עם ה' ביום שישי באייר התש"ח,

לפוסט הזה יש 2 תגובות

 1. עומר

  איזה ספר נמצא אצל הרב ומשיב לטענות הגרע"י זצ"ל? אשמח לקבל את שם הספר כדי שאוכל לעיין בו!

  1. יוסף גלפרין

   שלום וברכה,
   יצא לאחרונה הספר ישועת ה' וניתן לרכוש אותו בחנות הספרים של אור וישועה בכתובת http://www.orvishua.com

כתיבת תגובה