הסתכלות בצפרניים בזמן ההבדלה

שאלה:

שבוע טוב הרב. מה מקור ומשמעות המנהג להסתכל באצבעות\ציפורניים בברכת המאור בהבדלה?

תשובה:

המדרש מונה על הפסוק "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך", את המצוות שאנו מקיימים באברינו, וביניהן מונה המדרש את הצפרניים בהן אנו מסתכלים באור בהבדלה. ולכן פסקו הגאונים שיש להסתכל בצפרנים בהבדלה.

על פי דברי חז"ל לפני חטאו של אדם הראשון היה גופו של האדם שקוף כמו הצפרנים. ולכן בזמן ההבדלה יש להסתכל בצפרניים כדי להבחין בין הצפרניים לשאר הגוף, להבחין בין המציאות שלפני החטא למציאות שאחרי החטא.

כתיבת תגובה