התאכזרות הממשלה לאזרחיה

שאלה: עד מתי ממשלת ישראל תתאכזר לאזרחיה ותשחרר רוצחים צמאי דם לחופשי?
עד מתי ירצחו יהודים בדם קר ולא יהיה לכך תגובה מצד השלטון ,
עד מתי ירו טילים על תושבי הדרום בלא מענה מצד צה"ל.
עד מתי הממשלה תתנהל במדיניות הרופסת של "שקט יענה בשקט" ,
עד מתי ימשך החילול ה' הנורא לראות את ממשלת ישראל מתחננת לחבורת מחבלים שיפסקו לירות עלינו טילים.

עד מתי הערבים ישתוללו וישחיתו את ארצנו הקדושה אם זה בהצתות של יערות שרק על חלק קטן מהם מדווחים בתשקורת , אם זה בהשחתת הרכבת הקלה בירושלים (נזק של מיליוני שקלים).

אני התייאשתי ממשלות ישראל לדורותיהם ואיבדתי אמון בשלטון במתכונתו הנוכחית, שנזכה לגאולה השלימה ולביאת משיח בן יוסף שאחד מתפקדיו לעניות דעתי להלחם באויבי ישראל = איובי ה' , בימים טרופים אלו צריך להתחזק ולדעת, ועל מה יש לנו להשען? רק על אבינו שבשמים.

לפי מקורות חז"ל, האם בגאולה העתידה, ארץ ישראל עתידה להיות מאוכלסת רק ע"י עם ישראל?
האם יתכן שבגאולה השלימה ארץ ישראל תכיל בתוכה מיליוני בני מיעוטים?

יישר כוח לכבוד הרב שמחזק אותנו במאמריו, אם אפשר לפרסם יותר חומר של הרב, שיעורים מוקלטים וכו'
שעוד יהודים יזכו לשמוע דברי אמת בתוך כל הערבוביה המתפשטת בארצנו כאש בשדה קוצים מפי
כל מיני אנשים המוכנים בטעות רבנים. בבחינת "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך".

תשובה: קודם כל אסור ליפול ביאוש כלשהו. המנהיגות הפוליטית אינה מסוגלת בדרך כלל לנהוג כשורה. יעידו על כך כל מלכי ישראל ורוב מלכי יהודה, שאחד אחרי השני היו רשעים גמורים שהביאו לידי חורבן עמנו ומדינתנו. יצאו מן הכלל דמויות נפלאות ומרכזיות בחיינו היהודיים כדוד המלך ע"ה ועוד כמה בודדים כמותו. וזו הסיבה שאנו מתאווים למלך בן דוד, קרי שנשמתו כנשמת דוד, וטהרת מנהיגותו כטהרת מנהיגות דוד.
לגבי האחרים, עלינו להתפלל שהקב"ה יעשה הכל כדי למעט הנזקים שהם מסיבים לעם.
בשעת הגאולה ישארו בתוכנו רק הגויים שימלאו אחרי דרישות ה', קרי לעמוד בכל המוטל על בני נוח, ויהיו אלה גרים תושבים. כמה יהיו, אין זה מעסיק אותנו במיוחד כעת. בודאי שלא ימצאו בתוכנו חוטפי נערים ורוצחים למיניהם.
בכל מקרה, האשמה על הימצאותם של חיות טרף כאותם חוטפים מוטלת על משה דיין ועוזי נרקיס, שמיד לאחר מלחמת ששת הימים, כשראו ניסי ה', שבין היתר החזירו את תושבי יו"ש לארצות מולדתם מרוב הפחד והאימה שהטיל הקב"ה עליהם, שכרו אוטובוסים כדי להשיבם אל יו"ש! לפחות עוזי נרקיס היכה על חטא זה כמה חודשים לפני הסתלקותו, משה דיין וחבריו עדיין לא.
לכן, בניין עמנו יעלה בע"ה על דרך המלך, כאשר בראש מנהיגות עמנו יעמדו אנשים בעלי יראת שמיים אמיתית ועמוקה, המסורים בכל לבם ובכל נפשם לטובת כלל ישראל, בעלי אומץ שמקורו בדבר ה', ובעלי אהבת ישראל בלתי מסוייגת. אני בטוח שלא יאחרו הימים בהם נראה נשמות גדולות כאלו מופיעות בעולמנו. הדבר תלוי רק בחינוך שנעניק לילדינו.
בברכת שבת שלום,

כתיבת תגובה