טלית שנפלה מהמתפלל

שאלה:

בוקר טוב הרב,
מה ההגדרה של טלית שנפלה מהבן אדם כדי שיברך שוב? אם הוא תופס אותו באמצע הנפילה אבל הוא כבר לא עטוף ממנה הוא צריך לברך שוב?

תשובה:

אדם שנפלה ממנו הטלית, צריך לברך עליה שוב כמבואר בשו"ע (או"ח ח, טו), כיון שישנו הפסק בלבישה של הטלית. אך כל עוד לא נפלה הטלית ממנו לגמרי – אינו מברך שוב.

אך אם תפס את הטלית לאחר שנפלה חייב לברך שוב. גם אם תפס אותה בעודה באויר, או בעודה מחליקה, ולא הצליח להשאיר אותה עליו.

כתיבת תגובה