יציאה לחו"ל ולסיני

שאלה: שלום כבוד הרב
רציתי לשאול את הרב האם יש איסור מהתורה לצאת לחוץ לארץ לטיול של שבועיים? ואם אכן יש איסור למה הרבה אנשים מהציבור שלנו הדתי לאומי יוצאים לחול? והאם יש איסור יציאה לסיני שכן סיני הוא חלק מגבולות הארץ לפי המקרא?

תשובה: שאלה כבדה ורגישה שאלת הפעם. היא כבדה מפאת האחריות של כל העונה לשאלה כזו בפרהסיא, וגם מפני ההשלכות של כל תשובה, השלכות שרובן (לעיתים גם למשיבים) אינן ברורות להם. וכבדה משום שכל יהודי אחרי אלפיים שנות גלות חייב לשאול את עצמו האם הוא לא טייל מספיק בגלות נוראה זו? האם היא אינה סמל של כאב עמוק, אף כאשר נופים נראים מאד יפים ומושכים?
והיא רגישה משום שאפשר למצא קולות המתירות בתנאים מסויימים טיול כזה, אבל קולות הטומנות בחובן הרס רוחני אצל רוב המסתמכים עליהן או המנצלים אותן. דבר אחד אין לשאול, וזה מה ששאלת. קרי: אם אסור, מדוע יש כ"כ הרבה דתיים שאינם מקיימים? אסור, בגלל שממתי הדתיים הם הוכחה של קיום ההלכה?! הלא לצערנו יש בתוכם כמויות אדירות (ב"ה לא כולם) שההלכה זה מה שהם מוכנים לקבל, או מה שהם חושבים בלבד, ולא דבר ה' עפ"י נבוניו וחכמיו. והמעניין הוא, שיש להם תמיד איזה שהוא 'פוסק תורן' לתת להם בדיוק את המענה הרצוי בעיניהם.
אז נתחיל בתשובות הפשוטות. טיול בסיני הוא בלי כל ספק איסור תורה מפאת הסכנה של כל החיות מדע"ש השורצות שם ודומיהן. ובשביל בחורה כמותך האיסור הוא מוכפל באלף! וכל זה על אף שסיני שייכת לארץ ישראל בלבד ומעולם לא הייתה שייכת למצרים עד שבגין נכנע ללחצים מתוך עמנו! ועל פי זה, אפשר גם להתייחס לשאלתך לגבי מקומות נוספים. כילידת הארץ, אין לך כל מושג מהסכנות האורבות לבחורה צעירה בין נוכרים בארצות נכר, ולכן אסור לה לצאת בכל מקרה אלא אם כן בליווי של גברים אחראיים ממשפחתה. ובנקודה זו טמונה עיקר הבעייתיות של יציאה מן הארץ, בפרט עבור צעיר שלא הוכן כדבעי לנסיעה כזו.
וכל זה מבלי להתייחס לשיקולים רוחניים יותר, כמו יציאה מקודש לארצות טמאות, ויציאה שאינה לצורך מצוה (כגון פרנסה, מחקר, מסחר ועוד).
לכן בשאלה כזו התשובה תישאר תמיד אישית פרטית של רב אל השואל(ת). ואל לאיש(ה) להתפתות בקלות בגלל נופים שדרך אגב ניתן כיום לראותם בצורה מאד ברורה באינטרנט!
בברכה רבה,

כתיבת תגובה