יציאה למסע 'עדים במדים'

שאלה: שלום כבוד הרב.
האם מותר לצאת לפולין במסגרת משלחת צבאית "עדים במדים"?

תשובה: שאלתך זקוקה לפיצול לשני חלקים. למי שלא התוודע עדיין דיו עם נוראות השואה, ולכן חושב שביקור במקום יעמיק את תודעתו זו כבן לעם שסבל כל כך, ודאי מותר. אך בתנאי אחד: שלא להאמין לשום מילה של מה שאומרים מדריכים מטעם המוסד החולני 'יד ושם' או אף מצה"ל המזייפים תודעה זו בהציגה אותה כפועל יוצא של התנהגות שיכולה להיות נחלת כל עם, כולל גם נחלתנו אנו עם ה'.
אם תיסע לשם עליך להכין את עצמך להגיב על דברי תועבה מסוג זה, המטשטשים את 'המיוחד' שבנוראות השואה, והחותרים למחוק את המימד היהודי ה'ייחודי' ביותר לצערנו, והמשכיחים שהשואה לא נחתה מן השמיים, אלא היא בוצעה על ידי עמים פסידו-תרבותיים, הגרמנים ושותפיהם, חדורי השנאה הנוצרית לדורותיה, שחתרו למחוק את עם ה' מעל פני האדמה. אכזריות קיימת מאז העולם קיים, אך אכזריות כזו הנובעת משנאת עם בעל מסר ערכי כלל אנושי וכלל היסטורי, ורק בעבור שעם זה נלחם למען ערכי קודש ניסו להשמידו, רק הגרמנים ושאר עמי אירופה העלו בדעתם וניסו לבצע. שליש ממטרתם הנוראה 'הושגה' לדאבוננו.
ואם תהיה מוכן, תוכל להגיב – כמובן בזהירות, ולא, ינקמו בך כמו שנוקמים מכל מי שמצהיר על אמת  כיום – ותסביר לכל הנוכחים מהות דברי ההבל שבו מאכילים את הצבור היום.
נשמע בשורות טובות,
בברכה,

כתיבת תגובה