להקים מערכת משפט בריאה/לפרשת יתרו

לע"נ חנוך בן גניה המפגש בין משה רבינו ליתרו יוצר שינויים במבנה מערכת המשפט בישראל. במבט ראשון לא מובן מה החידוש הגדול בדברי יתרו. יתרה מזאת, מדוע היה צורך ביתרו…

להמשך קריאה להקים מערכת משפט בריאה/לפרשת יתרו

המקום הנכון לקביעת מזוזה

שאלה: בבניין שלנו דלת הכניסה עשויה מפרופיל אלומיניום דק, והיא נמצאת בקו הקיר החיצוני. בתוך הבניין הדלת נמצאת במין פתח שעוביו הוא כ-15 ס"מ, שאחריו יש מסדרון ברוחב הדלת. כמו…

להמשך קריאה המקום הנכון לקביעת מזוזה

הסתכלות בצפרניים בזמן ההבדלה

שאלה: שבוע טוב הרב. מה מקור ומשמעות המנהג להסתכל באצבעות\ציפורניים בברכת המאור בהבדלה? תשובה: המדרש מונה על הפסוק "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך", את המצוות שאנו מקיימים באברינו, וביניהן…

להמשך קריאה הסתכלות בצפרניים בזמן ההבדלה

ניסים לכתחילה, ניסים בדיעבד

"וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'". כבר בפתיחת הפרשה, ה' מודיע למשה שמעתה הגאולה תבוא באופן של הנהגה חדשה ועליונה יותר, הבאה ממידת שם הויה "אני ה'", שהיא…

להמשך קריאה ניסים לכתחילה, ניסים בדיעבד

ייסורים מגדלים/פרשת שמות

הפרשה פותחת בסיפור גלות ישראל במצרים. התורה מתארת את קושי הגלות: "וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם..." "וכאשר יענו אותו כן ירבה...". הראי"ה קוק במספר מקומות בחומש הראי"ה מדגיש…

להמשך קריאה ייסורים מגדלים/פרשת שמות

פירוש לאימרת חז"ל 'יעקב אבינו לא מת'/פרשת ויחי

פרשת ויחי חותמת את חומש בראשית במיטתו של יעקב אבינו. "ויחל יעקב לצוות את בניו ויאסף רגליו אל המיטה ויגווע ויאסף אל עמיו". אין התורה נוקטת לשון מיתה, אלא לשון…

להמשך קריאה פירוש לאימרת חז"ל 'יעקב אבינו לא מת'/פרשת ויחי

חלומות, מוסר ומה שבניהם/פרשת מקץ

חלום פרעה המסופר בפרשתנו באריכות גדולה הוא אחד מרצף חלומות המופיעים במהלך הפרשיות  האחרונות בספר בראשית. תחילה חלומות יוסף, לאחר מכן חלומותיהם של סריסי פרעה, וכלה בחלום פרעה. בהתבוננות פשוטה,…

להמשך קריאה חלומות, מוסר ומה שבניהם/פרשת מקץ

תפילת ערבית הכנה לנבואה/פרשת ויצא

פרשת ויצא פותחת בסיפור יציאתו של יעקב אבינו מבאר שבע לחרן בבורחו מפני עשיו אחיו. התורה מציינת שני אירועים שקרו ליעקב בדרך: "ויפגע במקום וילן שם", וכן חלום יעקב. במבט…

להמשך קריאה תפילת ערבית הכנה לנבואה/פרשת ויצא

תיקון הכלכלה מתקן את החברה/פרשת וישלח

פרשת וישלח פותחת בתיאור ההכנות למפגש של יעקב אבינו עם עשיו אחיו ובשיאו תיאור מפורט של מאבק בין יעקב ושרו של עשיו. הרב קוק מתייחס למאבק בחומש הראי"ה ומבאר כי…

להמשך קריאה תיקון הכלכלה מתקן את החברה/פרשת וישלח

הנק' החיובית בברכת יצחק לעשיו/פרשת תולדות

פרשתינו מאריכה בסיפור תולדותיו של יצחק, יעקב ועשיו בניו. בשונה מתולדות אברהם אבינו בהם היה ברור מלכתחילה שיצחק הוא הממשיך, ''כי ביצחק יקרא לך זרע'', בפרשה זו לא מבואר חד…

להמשך קריאה הנק' החיובית בברכת יצחק לעשיו/פרשת תולדות

לשוח בשדה ולהתפלל בדבקות/פרשת חיי שרה

לאחר סיפור קבורת שרה אימנו, התורה עוסקת באריכות גדולה בשליחות שהטיל אברהם אבינו על אליעזר למצוא אישה ליצחק. שליחות זו לוותה בהרבה חששות, "אולי לא תאבה ללכת אחרי" וכו'. מן…

להמשך קריאה לשוח בשדה ולהתפלל בדבקות/פרשת חיי שרה

בין אברם לאברהם/פרשת לך לך

פרשתנו פותחת בציווי ה' לאברהם ''לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך...ואעשך לגוי גדול..." לאורך כל פרשתינו ניתן לראות באופן ברור שאברהם אבינו צועד לקראת הקמת אומה…

להמשך קריאה בין אברם לאברהם/פרשת לך לך