להקים מערכת משפט בריאה/לפרשת יתרו

לע"נ חנוך בן גניה המפגש בין משה רבינו ליתרו יוצר שינויים במבנה מערכת המשפט בישראל. במבט ראשון לא מובן מה החידוש הגדול בדברי יתרו. יתרה מזאת, מדוע היה צורך ביתרו…

להמשך קריאהלהקים מערכת משפט בריאה/לפרשת יתרו

ייסורים מגדלים/פרשת שמות

הפרשה פותחת בסיפור גלות ישראל במצרים. התורה מתארת את קושי הגלות: "וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם..." "וכאשר יענו אותו כן ירבה...". הראי"ה קוק במספר מקומות בחומש הראי"ה מדגיש…

להמשך קריאהייסורים מגדלים/פרשת שמות

פירוש לאימרת חז"ל 'יעקב אבינו לא מת'/פרשת ויחי

פרשת ויחי חותמת את חומש בראשית במיטתו של יעקב אבינו. "ויחל יעקב לצוות את בניו ויאסף רגליו אל המיטה ויגווע ויאסף אל עמיו". אין התורה נוקטת לשון מיתה, אלא לשון…

להמשך קריאהפירוש לאימרת חז"ל 'יעקב אבינו לא מת'/פרשת ויחי

חלומות, מוסר ומה שבניהם/פרשת מקץ

חלום פרעה המסופר בפרשתנו באריכות גדולה הוא אחד מרצף חלומות המופיעים במהלך הפרשיות  האחרונות בספר בראשית. תחילה חלומות יוסף, לאחר מכן חלומותיהם של סריסי פרעה, וכלה בחלום פרעה. בהתבוננות פשוטה,…

להמשך קריאהחלומות, מוסר ומה שבניהם/פרשת מקץ

תפילת ערבית הכנה לנבואה/פרשת ויצא

פרשת ויצא פותחת בסיפור יציאתו של יעקב אבינו מבאר שבע לחרן בבורחו מפני עשיו אחיו. התורה מציינת שני אירועים שקרו ליעקב בדרך: "ויפגע במקום וילן שם", וכן חלום יעקב. במבט…

להמשך קריאהתפילת ערבית הכנה לנבואה/פרשת ויצא

תיקון הכלכלה מתקן את החברה/פרשת וישלח

פרשת וישלח פותחת בתיאור ההכנות למפגש של יעקב אבינו עם עשיו אחיו ובשיאו תיאור מפורט של מאבק בין יעקב ושרו של עשיו. הרב קוק מתייחס למאבק בחומש הראי"ה ומבאר כי…

להמשך קריאהתיקון הכלכלה מתקן את החברה/פרשת וישלח

הנק' החיובית בברכת יצחק לעשיו/פרשת תולדות

פרשתינו מאריכה בסיפור תולדותיו של יצחק, יעקב ועשיו בניו. בשונה מתולדות אברהם אבינו בהם היה ברור מלכתחילה שיצחק הוא הממשיך, ''כי ביצחק יקרא לך זרע'', בפרשה זו לא מבואר חד…

להמשך קריאההנק' החיובית בברכת יצחק לעשיו/פרשת תולדות

לשוח בשדה ולהתפלל בדבקות/פרשת חיי שרה

לאחר סיפור קבורת שרה אימנו, התורה עוסקת באריכות גדולה בשליחות שהטיל אברהם אבינו על אליעזר למצוא אישה ליצחק. שליחות זו לוותה בהרבה חששות, "אולי לא תאבה ללכת אחרי" וכו'. מן…

להמשך קריאהלשוח בשדה ולהתפלל בדבקות/פרשת חיי שרה

בין אברם לאברהם/פרשת לך לך

פרשתנו פותחת בציווי ה' לאברהם ''לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך...ואעשך לגוי גדול..." לאורך כל פרשתינו ניתן לראות באופן ברור שאברהם אבינו צועד לקראת הקמת אומה…

להמשך קריאהבין אברם לאברהם/פרשת לך לך

מפת המוסריות העולמית

חציה הראשון של פרשת נח עוסקת במבול. ההכנות אליו, השהיה בתיבה והיציאה ממנה. התורה מאריכה בכל שלב, והפרשנים למדו מכל שלב עקרונות חשובים. העולם צועד לקראת פורענות גלובלית, רק נציגות…

להמשך קריאהמפת המוסריות העולמית

לחומה ולמחסה ביום זעם

בתחילת פרשתנו התורה מספרת על המלאכים שבאים לבשר לאברהם ושרה על הולדת יצחק. לאחר מכן הם הולכים לבצע שליחות נוספת, משקיפים על פני סדום ומתכוננים להפיכתה. אברהם מלווה אותם ונראה…

להמשך קריאהלחומה ולמחסה ביום זעם

שלושת שלבי התשובה לאור הפסוקים

סוגיית התשובה מוזכרת בתורה בפרשת ניצבים, ולחלק מהראשונים אף מהווה מקור למצוות התשובה. לפי הרמב"ן מקור המצווה מגיע מהפסוק "כי המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך".…

להמשך קריאהשלושת שלבי התשובה לאור הפסוקים