להקים מערכת משפט בריאה/לפרשת יתרו

לע"נ חנוך בן גניה המפגש בין משה רבינו ליתרו יוצר שינויים במבנה מערכת המשפט בישראל. במבט ראשון לא מובן מה החידוש הגדול בדברי יתרו. יתרה מזאת, מדוע היה צורך ביתרו…

להמשך קריאה להקים מערכת משפט בריאה/לפרשת יתרו

ניסים לכתחילה, ניסים בדיעבד

"וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'". כבר בפתיחת הפרשה, ה' מודיע למשה שמעתה הגאולה תבוא באופן של הנהגה חדשה ועליונה יותר, הבאה ממידת שם הויה "אני ה'", שהיא…

להמשך קריאה ניסים לכתחילה, ניסים בדיעבד

ייסורים מגדלים/פרשת שמות

הפרשה פותחת בסיפור גלות ישראל במצרים. התורה מתארת את קושי הגלות: "וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם..." "וכאשר יענו אותו כן ירבה...". הראי"ה קוק במספר מקומות בחומש הראי"ה מדגיש…

להמשך קריאה ייסורים מגדלים/פרשת שמות

הקשר בין תפילין לארץ ישראל/פרשת בא

המצוה שכל יהודי מקיים בכל יום מתוך קדושה מיוחדת, זו הנחת תפילין. עד כדי כך שאמרו חז"ל "תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיים" (שבת מט.). הצד הפנימי יותר של…

להמשך קריאה הקשר בין תפילין לארץ ישראל/פרשת בא

המשמעות הכפולה של המילה 'בד'/פרשת תצווה

בפרשות שלנו העוסקות בבניית המשכן, אנו מוצאים מילה אחת בעלת שתי משמעויות שונות לחלוטין, המופיעה פעמים רבות, וזו המילה "בד". הבד מופיע בהקשר של בדי הארון, בדי השולחן ובדי והמזבח…

להמשך קריאה המשמעות הכפולה של המילה 'בד'/פרשת תצווה