הישיבה

דף הבית > הישיבה

צוות הישיבה

אירועים מיוחדים

סרטון תדמית

פורסם בתקשורת

קצת על הישיבה

בישיבה הגבוהה-הסדר אור וישועה בחיפה אנו משתדלים לאפשר לתלמידים להיות תלמידי חכמים. תכני הלימוד כוללים מחשבה, תלמוד, והלכה ברמה גבוהה.

אנו לא מוותרים על אף ענף בתורה הקדושה! שיטת העיון היא כדרכו של הנצי"ב מוולוז'ין תוך חתירה להבנת עומק פשט הגמרא. אהבת עם ישראל וארץ ישראל הם דגשים מרכזיים באווירה הישיבתית. התלמידים זוכים להסתופף בצילו של אחד מגדולי הדור הרה"ג אליהו רחמים זייני שליט"א וללמוד מדרכיו, מתוך קשר מתמיד עימו ועם הרמי"ם. המיוחד בישיבה הוא האווירה משפחתית והקשר אישי בין רב לתלמיד תוך שאיפה לגדלות תורנית.