קידוש על יין מבושל

שאלה: תשובה: חז"ל קבעו במסכת בבא בתרא, ש"אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח". אולם במשמעותו של משפט זה נחלקו חכמי ישראל: האם הכוונה לכך…

להמשך קריאה קידוש על יין מבושל