להקים מערכת משפט בריאה/לפרשת יתרו

לע"נ חנוך בן גניה המפגש בין משה רבינו ליתרו יוצר שינויים במבנה מערכת המשפט בישראל. במבט ראשון לא מובן מה החידוש הגדול בדברי יתרו. יתרה מזאת, מדוע היה צורך ביתרו…

להמשך קריאה להקים מערכת משפט בריאה/לפרשת יתרו